Stimulacija ovulacije

 

Kod pacijenata koji imaju hroničnu anovulaciju ili pacijenata sa idiopatskim sterilitetom, kao i kod pacijenata sa smanjenom fertilnošću preporučuje se stimulacija ovulacije.

 

Suština je da se izazove ovulacija, sa dva ili tri folikula što povećava šansu za trudnoću kod pacijentkinja sa prohodnim jajovodima i urednim nalazom spermiograma. Najjednostavniji oblik stimulacije je pomoću Clomiphen citrata koji se koristi uglavnom od drugog dana krvarenja pet dana, a doze zavise od hormonskog statusa i prethodnih stimulacija. Nedostatak ove stimulacije je slabiji raceptivitet endometrijuma, kao i smanjen rast endometrijuma što uzrokuje i do 25% spontanih pobačaja u trudnoćama nastalim nakon ove stimulacije.

 

Kod pacijentkinja koje ne reaguju adekvatno na Clomiphen, kao i kod PCOS, ili kod hipotrofnog hipogonadizma preporučuje se stimulacija kombinacije Clomiphena sa gonadotropinima ili samo sa gonadotropinima. Postoje različite šeme davanja ovih lijekova koje se određuju individualno.

 

Protokoli sa agonistima ili antagonistima u kombinaciji sa gonadotropinima daju se u iznimnim slučajevima u postupku ovulacije jer su to protokoli koji se koriste u postupcima vantjelesne oplodnje.

 

Za sve ove protokole je zajedničko da se pacijenti moraju pratiti ultrazvučno tokom stimulacije zbog određivanja uspješnosti i ostvarenja ovulacije, kao i u cilju dijagnostikovanja hiperstimulacije.

U vrijeme kada folikuli dostignu razvoj od 18-22 mm ultrazvučno, a ponekad i uz određivanje estradiola i nivoa LH ordinira se tzv. "stop injekcija" koja pomaže u potpunom sazrijevanju folikula i njegovom prskanju, nakon čega se oslobađa zrela jajna ćelija. U tom periodu se preporučuju redovni spolni odnosi.

PRP RESTIMULACIJA JAJNIKA

  PRP restimulacija ovarijuma, odnosno OBNOVA JAJNIKA UZ POMOĆ KRVNE PLAZME pacijenta, nova je metoda u lečenju steriliteta koja je privukla pažnju naučnika i javnosti. Među njima naro...

Read more

Krioprezervacija

  PROGRAMI KRIOPREZERVACIJE  Zamrzavanje jajnih ćeilija – krioprezervacija rešenje je za mnoge žene koje iz objektivnih ili subjektivnih razloga odlažu trudnoću. Naime, imajući u vidu či...

Read more

Inseminacija

INSEMINACIJA   ARTEFICIJALNA INSEMINACIJA - AIH Inseminacija podrazumeva proces arteficijalnog unošenja semena muškarca (ispranih i kapacitiranih - aktiviranih spermatozoida) u genitalni trakt...

Read more

Inseminacija

    Intrauterina inseminacija (IUI - intrauterine insemination) i intratubarna inseminacija (ITI - intratubal insemination) zahtijevaju injiciranje izoliranih pokretnih sper...

Read more

Savjeti za vantjelesnu oplodnju (IVF)

  Da bi se povećale šanse za uspijeh ovog postupka, savjetujemo:   Za žene:   - izbjegavajte medikamente, osim propisanih uz dogovor sa vašim ginekologo - ne pušite i izbjegavaj...

Read more

Stimulacija ovulacije

  Kod pacijenata koji imaju hroničnu anovulaciju ili pacijenata sa idiopatskim sterilitetom, kao i kod pacijenata sa smanjenom fertilnošću preporučuje se stimulacija ovulacije.   Suština ...

Read more

IN VITRO FERTILIZACIJA

    Ovo je postupak vantjelesne oplodnje na klasičan način. Uglavnom se sprovodi kod pacijentkinja čiji partneri imaju relativno dobar nalaz spermiograma. Zašto baš dobar nalaz spermiogram...

Read more

INTRACITOPLAZMATSKA INJEKCIJA SPERMATOZO…

  Ova metoda je vid vantjelesne oplodnje koja se radi u slučajevima gdje postoji problem u kvalitetu i broju spermatozoida. Pošto smanjen broj spermatozoida ne može da dovede do oplodnje onda se...

Read more

bebe-slika-sajt-veca

Design by Ž