O nama

 

 

 

Udruženje porodica sa problemom steriliteta „Bebe“ osnovano je u Trebinju 25.03.2010. godine. U početku je Udruženje brojalo četiri bračna para.

Zahvaljujući razumijevanju Grada Trebinja, udruženje funkcioniše u prostorijama M.Z. Ložiona, Ulica Obala Luke Vukalovića br. 35. udruženje djeluje na nivou Istočne Hercegovine.

Porodice sa problemom steriliteta ( u daljem tekstu udruženje) je udruženje građana porodica sa problemom steriliteta osnovano radi stvaranja i unapređivanja uslova za sve vrste pomoći porodicama sa problemom steriliteta.

 

Udruženje je humanitarna, nestranačka, nevladina, neprofitabilna organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja porodice sa problemom steriliteta, stručne radnike i druge zainteresovane osobe i institucije radi njihovog angažovanja u riješavanju svih problema porodica sa problemom steriliteta.

 

Glavni ciljevi udruženja

 

1. uzajamna podrška porodica i stručnjaka

2. materijalna podrška porodicama sa problemom steriliteta (liječenje, nabavka lijekova po povoljnim cijenama, rehabilitacija, habitacija i dr.)

3. prikupljanje materijalnih sredstava za lijekove i liječenje

4. oslobađanje troškova liječenja i labaratorijskih analiza

5. refundiranje troškova liječenja

6. oslobađanje plaćanja kamate na kredit namijenjen za VTO

7. psihološka priprema i pomoć parovima

 

Osnovni zadaci udruženja

 

1. vodi evidenciju o porodicama sa problemom steriliteta, prati, analizira i proučava pitanja i probleme porodica sa problemom steriliteta. Stručno ih obrađuje i prezentira ih široj javnosti radi obezbeđenja opšte društvene podrške njihovom rješavanju.

2. razvija raznovrsne oblike saradnje, informisanje i edukovanje porodica sa problemom steriliteta.

3. podstiče i pomaže propagandu, informativnu, stručnu i naučnu djelatnost u oblasti liječenja steriliteta.

4. razvija saradnju sa drugim ustanovama, udruženjima, nevladinim i vladinim humanitarnim organizacijama sa ciljem rješavanja problema i zadovoljavanja potreba porodica sa problemom steriliteta.

5. preuzima i provodi druge mjere i akcije kojima doprinosi unapređenju društvene brige i zaštite porodica sa problemom steriliteta.

 

 

 

bebe-slika-sajt-veca

Design by Ž